پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


يكشنبه 9 فروردين 1394

          درباره من


دکترای مدیریت ورزشی
حوزه مطالعاتی:
مدیریت ارتباطات و رسانه های ورزشی


دريافت فايل


               

الگوی سطوح مطلوب و نامطلوب ارتباطات در ورزششنبه 23 ارديبهشت 1391 - 08:18


               

فراخوان نقد "الگوی دسته بندی روش های تحقیق در مدیریت ورزشی" و مشارکت در تألیف کتابدوشنبه 3 فروردين 1394 - 21:31


کتاب "مهارت سخن گفتن" منتشر شددوشنبه 3 فروردين 1394 - 20:32


طرح درس مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزشيكشنبه 10 اسفند 1393 - 22:47


طرح درس نظام های اطلاعات مدیریت ورزش دوره دکتریسه شنبه 21 بهمن 1393 - 11:50


طرح درس مدیریت بازاریابی ورزشیسه شنبه 21 بهمن 1393 - 11:45


طرح درس رفتار سازمانی در مدیریت ورزشیسه شنبه 21 بهمن 1393 - 11:43


طرح درس سمینار (تحقیق و تتبع نظری) مدیریت ورزشی آموزش محورسه شنبه 21 بهمن 1393 - 11:39


در سمینار در مدیریت رسانه های ورزشیسه شنبه 21 بهمن 1393 - 09:48 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.