پژوهش در مديريت ورزش و ارتباطات ورزشي                         

 


شنبه 9 اسفند 1393

          درباره من


دکترای مدیریت ورزشی
حوزه مطالعاتی:
مدیریت ارتباطات و رسانه های ورزشی


دريافت فايل


               

الگوی سطوح مطلوب و نامطلوب ارتباطات در ورزششنبه 23 ارديبهشت 1391 - 08:18


               

طرح درس نظام های اطلاعات مدیریت ورزش دوره دکتریسه شنبه 21 بهمن 1393 - 11:50


طرح درس مدیریت بازاریابی ورزشیسه شنبه 21 بهمن 1393 - 11:45


طرح درس رفتار سازمانی در مدیریت ورزشیسه شنبه 21 بهمن 1393 - 11:43


طرح درس سمینار (تحقیق و تتبع نظری) مدیریت ورزشی آموزش محورسه شنبه 21 بهمن 1393 - 11:39


در سمینار در مدیریت رسانه های ورزشیسه شنبه 21 بهمن 1393 - 09:48


طرح درس روش تحقیق در مدیریت ورزشیسه شنبه 21 بهمن 1393 - 11:53


طرح درس نظریه ها و مبانی ارتباط جمعیسه شنبه 21 بهمن 1393 - 08:03


نشست تقد کتب روش تحقیق در علوم ورزشیپنجشنبه 16 بهمن 1393 - 11:18 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به سايت شخصی دکتر قاسمی می باشد.